?

Log in

No account? Create an account

«Мы · сустрэнемся · на · пецярбургскiм · гасцiнцы...»


ЛIНГВIСТЫЧНА-ШАВIНIСТЫЧНАЕ

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Мiкола пайшоў у заапарк, каб паглядзець на яка. Вяртаючыся, сустрэў суседа. Той яго пытаець:

- Як як?

- Ну, як як... Як як як.
* * *
* * *
(Deleted comment)
* * *
[User Picture]
On August 30th, 2012 01:26 pm (UTC), naiwen commented:
:))) Порадовал
* * *
[User Picture]
On August 30th, 2012 05:52 pm (UTC), veragodna commented:
Неперакладальнае!
* * *
[User Picture]
On August 30th, 2012 06:57 pm (UTC), zaprudski commented:
какая река так широка как Ока?
[User Picture]
On August 31st, 2012 05:22 pm (UTC), urfinwe replied:
1 : 1

:)
* * *
[User Picture]
On August 31st, 2012 02:29 am (UTC), kulbako commented:
Круць!
* * *

Previous Entry · Leave a comment · Share · Next Entry